Kvalitetspolicy

Kvalitet framför allt

BDX kvalitet på tjänster och produkter ska alltid uppfylla kundens krav, behov och förväntningar.

Policyn innebär följande:

  • Verksamheten bygger på långsiktiga och varaktiga kundrelationer i samverkan.
  • Arbetet är fokuserat på att leverera rätt tjänst och produkt, i rätt tid, till rätt pris, tryggt och säkert.
  • Varje medarbetare ska vara kompetent inom sin befattning. Denna tilldelas ansvar och befogenhet för att uppfylla kundens krav. Kompetensutveckling prioriteras.
  • BDX medleverantörer är vår viktigaste resurs och förarnas kompetens och sätt att bemöta kunderna är särskilt viktigt.
  • Vi ska alltid uppfylla alla lagkrav som berör vår verksamhet.
  • Vi ska ha ett ledarskap som är ett föredöme både internt som externt.
  • Vi ska arbeta enligt vårt BDX-Q Ledningssystem för Totalkvalitet, som utvärderas vid ledningens genomgångar. 
  • Genom utvärdering av våra processers effektivitet och mätning av kundnöjdheten skapar vi underlag för ständiga förbättringar.
  • Vi ska göra vår kvalitetspolicy förstådd bland våra medarbetare, medleverantörer och fordonsförare samt känd bland våra kunder, leverantörer och andra intressenter.