Kvalitet

Kvalitet i alla led

Inom BDX strävar vi hela tiden efter att förbättra våra produkter och tjänster, våra kunder ska alltid känna att BDX är den leverantör som ger mest mervärden i deras affär.

Samtidigt är vi skyldiga att följa lagar och regler inom arbetsmiljö, trafiksäkerhet och miljö.

För att alla anställda i BDX och alla våra medleverantörer ska veta hur vi ska förhålla i oss i olika situationer har vi tagit fram ett ledningssystem – BDX-Q – och ett antal policys som behandlar de områden som vår verksamhet påverkar och påverkas av.

BDX är certifierade i kvalitet och miljö enligt ISO 9001 och 14001.