Historik

BDX Företagen AB bildades hösten 2003 genom sammanslagning av NTG Företagen AB, Lulefrakt AB och Kalix LBC AB, inklusive ett flertal dotterbolag.

 • 2015 BDX förvärvar Spånga Distribution AB
 • 2014 BDX förvärvar rörelsen i Söderlinds Åkeri AB 
 • 2013
  - BDX förvärvar Bygg & Mark i Haparanda.
  - BDX förvärvar 100 % av Liafrakt AB i Umeå.
 • 2012 BDX förvärvar KA Grävmaskiner i Gällivare.
 • 2011 BDX förvärvar 50 % av Liafrakt AB i Umeå.
 • 2009 BDX förvärvar BLETAB i Kiruna.
 • 2008 BDX förvärvar ATL, AB Transport and Logistics, i Piteå.
 • 2005 BDX förvärvar återstående aktier i Haparanda LBC.
 • 2003 BDX Företagen AB bildas.
 • 2000 NTG förvärvar Gällivare LBC.
 • 1999 NTG förvärvar Kiruna LBC.
 • 1998 Lulefrakt AB förvärvar BodenFrakt AB.
 • 1976 Luleå LBC och Nederluleå LBC slår ihop verksamheterna och bildar Lulefrakt ekonomisk förening för att 1995 ombildas till AB.
 • 1968 Råneå LBC införlivas med den större centralen Nederluleå LBC och sedan kan man säga att "karusellen" var igång. 

Om vi blickar mer än femtio år tillbaka i tiden kan vi se ursprunget till dagens BDX.

Efter krigsåren, i slutet av 1940-talet och början av 1950-talet, bildades ett stort antal ekonomiska föreningar bland åkeri- och maskinföretag runt om i Sverige. Bland dessa fanns Luleå LBC, Nederluleå LBC, Kalix LBC och NTG. 1950- och 60-talets stora utbyggnader av samhället innebar goda år för transport- och maskinbranschen, samtidigt som tankar på samarbete mellan och hopslagningar av föreningar väcktes.