Ekonomi

Här kan du läsa våra årsredovisningar från de senaste åren. Klicka på bilden för att ladda ner årsredovisningen för respektive år.

2018

 Hållbarhetsredovisning 2018

Omsättning i koncernen (Mkr) 4 241
Resultat efter finansiella poster (Mkr) 113,5
Balansomslutning (Mkr) 1361
Antal anställda 559
Soliditet  35%
Avkastning på totalt kapital 

9%

Avkastning på eget kapital   24% 

2017

Omsättning i koncernen (Mkr) 3 531
Resultat efter finansiella poster (Mkr) 68,5
Balansomslutning (Mkr) 1 328
Antal anställda 489
Soliditet  35 %
Avkastning på totalt kapital 

5,2 %

Avkastning på eget kapital   17 %

2016

Omsättning i koncernen (Mkr) 2 885
Resultat efter finansiella poster (Mkr) 21
Balansomslutning (Mkr) 916
Antal anställda 468
Soliditet  38,9 %
Avkastning på totalt kapital 

2,6

Avkastning på eget kapital   6,0

2015

Årsredovisning bdx 2015

Omsättning i koncernen (Mkr) 2 846
Resultat efter finansiella poster (Mkr) -20
Balansomslutning (Mkr) 874
Antal anställda 504
Soliditet  39,8 %
Avkastning på totalt kapital 

neg

Avkastning på eget kapital   neg

2014

BDX Årsredovsining 2014

Omsättning i koncernen (Mkr) 2 654
Resultat efter finansiella poster (Mkr) 20
Balansomslutning (Mkr) 907
Antal anställda 439
Soliditet  41%
Avkastning på totalt kapital 

2,70%

Avkastning på eget kapital   5,60%

2013

Årsredovisning 2013

Omsättning i koncernen (Mkr) 2 646
Resultat efter finansiella poster (Mkr) 30
Balansomslutning (Mkr) 1 032
Antal anställda 345
Soliditet  35%
Avkastning på totalt kapital  3,40%
Avkastning på eget kapital   8,30%

2012

Omsättning i koncernen (Mkr) 2 739
Resultat efter finansiella poster (Mkr) 81
Balansomslutning (Mkr) 917
Antal anställda 265
Soliditet  37,60%
Avkastning på totalt kapital  9,10%
Avkastning på eget kapital   24,10%

2011

BDX årsredovisning 2011

Omsättning i koncernen (Mkr) 2 606
Resultat efter finansiella poster (Mkr) 74 
Balansomslutning (Mkr) 779
Antal anställda 246
Soliditet  38,30%
Avkastning på totalt kapital  9,80%
Avkastning på eget kapital 25,80%

2010

BDX årsredovisning 2010

Omsättning i koncernen (Mkr) 2 302
Resultat efter finansiella poster (Mkr) 60
Balansomslutning (Mkr) 713
Antal anställda 226
Soliditet  35,90%
Avkastning på totalt kapital  8,70%
Avkastning på eget kapital 24,50%

2009

BDX årsredovisning 2009

Omsättning i koncernen (Mkr) 1 911
Resultat efter finansiella poster (Mkr) 42
Balansomslutning (Mkr) 600
Antal anställda 195
Soliditet  36,60%
Avkastning på totalt kapital  7,20%
Avkastning på eget kapital   19,80%

2008

BDX årsredovisning 2008

Omsättning i koncernen (Mkr) 2 132
Resultat efter finansiella poster (Mkr) 40
Balansomslutning (Mkr) 524
Antal anställda 173
Soliditet  35,20%
Avkastning på totalt kapital  8,30%
Avkastning på eget kapital   23,70%

2007

BDX årsredovisning 2007

Omsättning i koncernen (Mkr) 1 597
Resultat efter finansiella poster (Mkr) 30
Balansomslutning (Mkr) 383
Antal anställda 119
Soliditet  42,50%
Avkastning på totalt kapital  8,30%
Avkastning på eget kapital   19,60%

2006

BDX årsredovisning 2006

Omsättning i koncernen (Mkr) 1 409
Resultat efter finansiella poster (Mkr) 21
Balansomslutning (Mkr) 403
Antal anställda 114
Soliditet  36%
Avkastning på totalt kapital  5,60%
Avkastning på eget kapital   15,30%

2005

BDX årsredovisning 2005

Omsättning i koncernen (Mkr) 1 326
Resultat efter finansiella poster (Mkr) 17
Balansomslutning (Mkr) 374
Antal anställda 114
Soliditet  36%
Avkastning på totalt kapital  4,90%
Avkastning på eget kapital   13,50%

2004

BDX årsredovisning 2004

Omsättning i koncernen (Mkr) 1 166
Resultat efter finansiella poster (Mkr) 10
Balansomslutning (Mkr) 324
Antal anställda 121
Soliditet  36%

Avkastning på eget kapital

3,40%
Avkastning på totalt kapital  8,90%

2003

BDX årsredovisning 2003

Omsättning i koncernen (Mkr) 1 167
Resultat efter finansiella poster (Mkr) 23
Balansomslutning (Mkr) 297
Antal anställda 130
Soliditet  40,50%
Avkastning på totalt kapital  8,40%
Avkastning på eget kapital   18,30%