TräTrans

Trätransporter i Norrbotten AB (TräTrans) är ett delägt dotterbolag (75 %) tillsammans med Allsåns Åkeri AB.

TräTrans arbetar främst med transporter åt skogsindustrin men även andra marknader där det passar.  Verksamheten inriktar sig främst på att erbjuda och utföra transporter av skogs- och flisråvara samt sågat virke och styckegods. Huvudmarknaden i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Norra Finland men även övriga delar av landet.

Kvalitetssäkrade logistik- och arbetsrutiner samt miljöstyrning, ger kunderna effektiva och flexibla transportlösningar – allt efter deras behov. Läs mer om BDX skogslogistik och hitta dina kontaktpersoner.

Drivmedelsindex.