Spånga Distribution AB

 

Spånga Distribution AB är ett helägt dotterbolag till BDX Företagen AB.  Vår strategi är att växa i Mälardalen och i och med detta förvärv blir det en bra bas att utveckla vår verksamhet inom både logistik och anläggning i området, säger David Bladfält, divisionschef Logistik.

Spånga Distribution är ett fint och välskött företag och vi värdesätter den stora kunskap och erfarenhet som finns hos personalen. 

Läs mer på deras hemsida