Flibio

Flibio är ett delägt dotterbolag (50 %) tillsammans med Funch Oil AB. Flibio transporterar och upparbetar biobränslen och andra trämaterial till bränslematerial i form av bränsleflis i olika sortiment och fraktioner.

Flibio utför både helhetsuppdrag, inklusive leveransansvar med kontroll över hela kedjan, som mindre uppdrag. Både permanenta och tillfälliga terminaler runt om i Norrbotten borgar för en så effektiv och miljövänlig logistik som möjligt.