BDX Miljö AB

BDX Miljö AB är ett helägt dotterbolag till BDX Företagen AB. Idag arbetar vi med miljörelaterad verksamhet i norra Sverige men är inte främmande att använda vår kompetens och utrustning där behovet uppstår.

BDX Miljö AB har en bred kompetens i miljöfrågor och kan erbjuda allt från utredning till anläggning. Vår styrka är att leverera en helhet.