Organisation

Styrelse

  • Roger Åström, ordförande, Piteå
  • Anders Ökvist, vice ordförande, Kalix  
  • Fredrik Östling, ledamot, Luleå  
  • Tomas Turovaara, ledamot, Kiruna
  • David Ström, ledamot, Piteå  
  • Per Sjöberg, ledamot, Piteå
  • Benny Öhman, ledamot, Piteå  
  • Gunilla Peterson, ledamot (arbetstagarrepresentant), Gällivare
  • Håkan Sundström , ledamot (arbetstagarrepresentant), Luleå

 

 BDX organisationsschema 2019

 

För att möta kundernas krav på ett väl sammanhållet utbud av tjänster och produkter har BDX valt att bygga upp två divisioner; Division Entreprenad och Divison Industri&Logistik.

För att tillfredställa behovet av närhet till kund och specialkompetens finns det inom varje division affärsområden, marknadsområden och affärsenheter. 

Som stöd för affärsverksamheten finns Koncernstab samt Ekonomi&Finans.

Koncernledning

Fredrik Persson VD, Mikael Backgård CFO Vice VD, Stefan Sundqvist chef Koncernstab, Robert Eriksson Divisionschef Entreprenad, Torgny Nyman Divisonchef Industri&Logistik.