Organisation

Styrelse

  • Roger Åström, ordförande, Piteå
  • Anders Ökvist, vice ordförande, Kalix  
  • Fredrik Östling, ledamot, Luleå  
  • Tomas Turovaara, ledamot, Kiruna
  • David Ström, ledamot, Piteå  
  • Anders Åström, ledamot, Luleå
  • Per Sjöberg, ledamot, Piteå
  • Benny Öhman, ledamot, Piteå  
  • Gunilla Peterson, ledamot (arbetstagarrepresentant), Gällivare
  • Håkan Sundström , ledamot (arbetstagarrepresentant), Luleå

 BDX Organsation

För att möta kundernas krav på ett väl sammanhållet utbud av tjänster och produkter har BDX valt att bygga upp fyra divisioner; Division Anläggning, Division Entreprenad, Division Logistik och Divison Industri.

För att tillfredställa behovet av närhet till kund och specialkompetens  finns det inom varje division affärsområden, marknadsområden och affärsenheter. 

Som stöd för affärsverksamheten finns affärsutveckling och affärsstöd.

Koncernledning

Fredrik Persson VD, Mikael Backgård Vice VD, Ekonomi -och finansdirektör, Anna Jonsson HR-chef, Stefan Sundqvist Divisionchef Anläggning, Robert Eriksson Divisionschef Entreprenad, David Bladfält Divisionchef Logistik, Torgny Nyman Divisonchef Industri, Mats Grönberg Strategisk Affärsutveckling/Verksamhetsstöd.