Organisation

Styrelse

  • Mats Öhrlund, ordförande, Smedsbyn
  • Anders Ökvist, vice ordförande, Kalix  
  • Fredrik Östling, ledamot, Luleå  
  • Stefan Enbom ledamot, Luleå 
  • Roger Åström, ledamot, Piteå   
  • Tomas Turovaara, ledamot, Kiruna
  • David Ström, ledamot, Piteå   
  • Benny Öhman, ledamot, Piteå  
  • Gunilla Peterson, (arbetstagarrepresentant), Gällivare
  • Håkan Sundström , ledamot (arbetstagarrepresentant), Luleå

 

 Affärsorganisation 2016-11-15

För att möta kundernas krav på ett väl sammanhållet utbud av tjänster och produkter har BDX valt att bygga upp fyra divisioner; Division Anläggning, Division Entreprenad, Division Logistik och Divison Industri.

För att tillfredställa behovet av närhet till kund och specialkompetens  finns det inom varje division affärsområden, marknadsområden och affärsenheter. 

Som stöd för affärsverksamheten finns affärsutveckling och affärsstöd.

Koncernledning

Fredrik Persson VD, Mikael Backgård Vice VD, Ekonomi -och finansdirektör, Anna Jonsson HR- och informationschef, Stefan Sundqvist Divisionchef Anläggning, Torgny Nyman Tf Divisionschef Entreprenad, David Bladfält Divisionchef Logistik, Torgny Nyman Divisonchef Industri, Mats Grönberg Strategisk Affärsutveckling/Verksamhetsstöd och Håkan Nilsson Utvecklingschef.