Umeå kommun väljer BDX för snöröjning

Nu är det klart att BDX från och med 3 september 2018 kommer att ansvara för snöröjning av Umeå kommuns fastigheter. Uppdraget kommer att sysselsätta ett 40-tal fordon.

Uppdraget innefattar snöröjning, halkbekämpning, borttransport av snö samt sandupptagning vid Umeå kommuns fastigheter. Avtalet löper från 2018-09-03 till och med 2020-07-31, med möjlighet till förlängning i maximalt två år.

- BDX har mycket goda erfarenheter av Umeå Kommun som beställare från tidigare uppdrag och vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete. Umeå Kommun är en av våra viktigaste uppdragsgivare i regionen och därför känns det riktigt bra att vi nu kan teckna det här avtalet, säger Johan Markström, affärschef BDX Västerbotten.

Uppdraget kommer att sysselsätta ett 40-tal fordon, både arbetsmaskiner och lastbilar.

- Det här uppdraget innebär att vi kommer att utöka vår verksamhet i Umeå. Vi kommer att sysselsätta både befintliga enheter men även söka nya samarbeten.

Ingående maskiner och fordon i uppdraget ska hålla hög miljöklass, för att klara kommunens miljökrav.

- Inom BDX har vi aktivt arbetat med att minska miljöpåverkan de senaste 10 åren. Självklart vill vi bidra till ett hållbart samhälle, avslutar Johan Markström.