Sista snösvängen för säsongen

Sedan i oktober 2015 har BDX ett samverkansavtal med Luleå kommun som innebär snöröjning och halkbekämpning på gatu- och gångnätet i Luleå kommun, förutom Råneå tätort.

– I huvudsak är det BDX medleverantörer eller kommunens egna resurser som är på de här jobben, säger Kenneth.

Under en säsong flyttar BDX ungefär en halv miljon kubikmeter snö i Luleå, men enligt Kenneth har snömängden denna säsong inte varit avvikande jämfört med ett normalt år.

– Men det har varit fler tillfällen vad det gäller insatser. Det har inte varit så kraftfulla snöfall men relativt många snötillfällen, så vi ligger nog en bit ovanför vad som är normal nivå.

Snön tippas både på snötippen i Porsön och gamla NJA-kajen i närheten av Svartöstaden, och ett femtiotal fordon, bland annat hjullastare och väghyvlar, har använts i arbetet.

Samverkansavtalet med kommunen löper över sex år, två år i taget, och Kenneth berättar att samverkansavtalet fungerat bra.

– Målsättningen är ju att leverera en produkt som håller en hög nivå och som gör medborgarna nöjda med att man har en god vägbana och cykelvägar som fungerar. Vi har ju ett gemensamt ansvar, inte bara för kvaliteten i utförandet utan även för att försöka se till att kommunens tänkta budget ska vara tillräcklig. Men jag tror de är nöjda, och vi är nöjda.

En normal utkallning är ungefär femtio fordon, som väghyvlar, lastbilar och hjullastare, ute och plogar.

Vad har varit svårast med det här uppdraget?

– Behovet av att se vad som behöver göras. Den stora skillnaden jämfört med tidigare år är att temperaturskillnaderna över hela vintern är så annorlunda. Vi har ju plusgrader i princip alla månader från det att vi börjar tills vi avslutar. Att se hur mycket snö det har fallit är tämligen enkelt, men att bedöma när det är halka kräver mycket mer bevakning.

Nu börjar vårsolen värma och den sista snösvängen för säsongen närmar sig. Och det är efterlängtat, spår Kenneth.

– Jag tror att alla, från ansvariga, driftledare, utförare och inte minst medborgarna, känner att det är skönt när vintern närmar sig slutet.

Om du skulle sammanfatta säsongen, hur har den gått hittills?

– Den har varit rätt ihållande med verksamhet i princip alla månader, utan att vara speciellt besvärlig, för det har inte varit någon period som har varit riktigt intensiv. Något år kan det ju vara tio dagar där allt händer och sedan händer ingenting på sju veckor. Det är mycket bättre att ha en jämn verksamhet, säger Kenneth.