PRESSMEDDELANDE BDX FÖRETAGEN AB 2015-06-25

Norrbottniska BDX Företagen AB fortsätter sin expansion söderut och förvärvar Spånga Distribution AB av Hans-Gösta Sundqvist och företaget blir en del i BDX Koncernen. -Vår strategi är att växa i Mälardalen och i och med detta förvärv blir det en bra bas att utveckla vår verksamhet inom både logistik och anläggning i området, säger David Bladfält, divisionschef Logistik.

Spånga Distribution bedriver distributionsverksamhet i Mälardalen med 30-talet anställda och med egen terminal i Västberga. Sedan en längre tid har Hans-Gösta Sundqvist på grund av åldersskäl planerat att avyttra sitt ägande. Fokus har varit att finna en ny ägare som avser att driva företaget vidare på det sätt som sker idag, men med en ambition att utveckla verksamheten.

– Spånga Distribution är ett fint och välskött företag och vi värdesätter den stora kunskap och erfarenhet som finns hos personalen. Företaget har en god och välskött kundstruktur med intressanta uppdrag.  Därför planerar vi att driva företaget vidare i nuvarande form, med fokus på utveckling tillsammans med kunderna. Verksamheten har en logisk koppling till BDX nuvarande verksamhet, eftersom flera av våra större logistikuppdrag utgår från, eller har en koppling till Mälardalen. Det är även en trygghet att godsstruktur och kundkrav liknar de som vi arbetat med under många år och har stor erfarenhet av, säger David Bladfält, divisionschef Logistik.

Övertagandet av BDX sker från och med 2015-07-01.