Nytt avtal med Trafikverket

BDX Entreprenad Mälardalen tecknar nytt avtal med Trafikverket. Uppdraget innebär en förlängning av plattformen vid Framnäs station i Lidköping.

Framnäs C är ett hållställe inom Lidköpings driftplats på Kinnekullebanan och ligger ca två km väster om Lidköpings station i anslutning till Framnäs köpcentrum.

Den trafikerade sträckan längs Kinnekullebanan är idag starkt belastad vid vissa tider. Då den befintliga plattformen i Framnäs C endast är 36 meter medför detta att vissa tåg inte kan öppna samtliga dörrar så att passagerare kan kliva på och av på ett säkert sätt. Den befintliga sidoplattformen kommer att utökas till 120 meter.

Den ombyggda sidoplattformen ska tillgänglighetsanpassas med taktila gångstråk, informationssystem, belysning mm. Övriga anpassningar på signal, el, och teleanläggning ska utföras i entreprenaden. Arbetet kommer att pågå under sommaren och hösten 2018.