Ny plattform i Flemingsberg

Medan många varit på sommarledighet har arbetet vid Flemingsberg station rullat vidare utan avbrott. Den 525 meter nya plattformen är nu färdigasfalterad och ett fåtal kantplattor återstår att läggas. 

Två väderskydd har placerats ut och under denna vecka ska takplåten komma på plats. Under vecka 30–31 började det nya spåret att byggas och vecka 37 läggs de nya växlarna. Parallellt med pågående arbeten byggs även nya kontaktledningar.

-          Den största utmaningen ligger i att det är mycket som ska göras under en kort tid och på en trång yta vilket kan bädda för logistikproblem, säger Daniel Lindblad, projektchef på BDX Entreprenad i Mälardalen.

Under vecka 41/42 kommer tågen att gå i drift på det nya järnvägsspåret. I samband med detta stängs den befintliga plattformen för att rivas och byggas om på nytt med nya kantplattor och ny asfaltering.

-          Arbetet vi utför är en viktig förutsättning inför den kommande upprustningen av Getingmidjan, sträckan mellan Stockholm central och Stockholm södra. Flemingsberg kommer då att fungera som bytesstation för tågresenärerna och för att klara detta krävs ett ytterligare järnvägsspår, fortsätter Daniel Lindblad.

Arbetet som pågått sedan februari 2017 ingår i projekt BanaVäg Flemingsberg. Den 10 december öppnar båda spåren för allmänheten.