Ny kommunikationschef till BDX Företagen AB

Anna Jonson, har sedan 1 januari varit både HR- och kommunikationschef, vilket nu renodlas till enbart HR.

– Det har varit klart en längre tid att vi har behövt särskilja de här rollerna eftersom både HR och kommunikation är prioriterade områden i BDX. Jag och Fredrik har haft ett tätt samarbete i flera år och vi kommer att tillsammans bland annat vidareutveckla BDX arbetsgivarvarumärke, vilket är oerhört viktigt för att vi ska kunna attrahera framtida medarbetare, säger Anna Jonsson, HR-chef.

BDX är inte obekant territorium för Fredrik Palmquist när han börjar sin nya tjänst.

– Jag kommer närmast från en tjänst som copywriter på Yours kommunikationsbyrå. Jag har under de senaste tre åren bland annat varit ansvarig copywriter för just BDX-kontot. Det innebär att jag får en ganska flygande start, även om det är en omställning att "byta sida", berättar Fredrik Palmquist.  

BDX har under de senaste åren vuxit kraftigt inom flera segment, och även geografiskt, vilket ställer höga krav på en välfungerande kommunikation.

– Som kommunikationschef för BDX kommer jag att vara ansvarig för både den interna och den externa kommunikationen. Det har skett en spännande utveckling där BDX har förvandlats från ett traditionellt lastbils- och anläggningsföretag som säljer "maskiner per timme" till ett modernt entreprenad-, logistik-, anläggnings- och industriföretag. Jag ser fram emot att fortsätta utvecklingen i den varumärkesresa som BDX har genomfört under de senaste åren, säger Fredrik Palmquist.

Vd Fredrik Persson, är nöjd med rekryteringen.

- Fredrik känner vår verksamhet mycket väl och har en lång och gedigen erfarenhet av kommunikationsarbete. Jag är övertygad om att han tillsammans med övriga medarbetare kommer att lyfta både vår interna och externa kommunikation ytterligare. I och med rekryteringen av Fredrik kommer vi att förstärka inte bara kommunikationsavdelningen utan det innebär också att Anna Jonsson kan koncentrera sig på att bygga upp en välfungerande HR-avdelning, något som är viktigt för ett företag av BDX storlek, säger Fredrik Persson.

Organisatorisk agerar Fredrik Palmquist under vd och tillhör affärsstöd.

 

Mer information:
Fredrik Palmquist, kommunikationschef BDX Företagen, 070-228 79 55, fredrik.palmquist@bdx.se Anna Jonsson, HR-chef BDX Företagen, 070-524 54 20, anna.jonsson@bdx.se