Nu är driftsavtalet igång

 Det är första gången som ett svenskt privatägt företag får ett uppdrag i liknande storlek. Totalt är avtalet värt ca 300 miljoner kr och har hittills inneburit närmare 40 nyanställningar.

Drifts- och underhållsavtalet löper på fem plus två år och gäller för sträckorna Luleå–Murjek, 145 km och Haparandabanan (Boden–Haparanda), ca 160 km. Haparandabanans del mellan Kalix och Haparanda är relativt nybyggd, övrig sträckning har rustats upp de senaste åren. Haparandabanan är en internationellt viktig järnvägslänk mellan Sverige och Finland, vidare in i Ryssland. Uppdraget sträcker sig över alla teknikområden, det vill säga mark, bana, el och signal.

På sträckan mellan Malmberget och Luleå går tio tåg per dygn från LKAB:s anläggning i Malmberget, tillsammans med persontrafik och godstrafik. Kraven på ett gott drifts- och underhållsarbete ökar med längre och tyngre tåg på sträckan.
– Självklart är det ett utmanande uppdrag både med tanke på det ökade slitaget och med en intensiv trafiksituation. För båda järnvägssträckorna ligger det i vårt uppdrag att utföra besiktningar, förebyggande och avhjälpande underhåll samt vintertjänster, säger Maria Berglund, produktionschef Rail, BDX.

Den 2 oktober, dag två på uppdraget, kom den första felanmälan.

– Klockan 6.15 fick vi in den första anmälan. Det var ett signalfel i Boden som behövde åtgärdas. Vår arbetsledare Mikael Jakobsson ringde faktiskt två gånger under helgen och kollade att jourtelefonen funkade eftersom det var så lugnt i början, berättar Maria.

Förberedelserna för övertagandet av driftsavtalet har pågått sedan i januari.

– Eftersom vi inte har haft den här sortens verksamhet i BDX förut var vi tvungna att rekrytera både tekniker och ledningspersonal. Till det kommer inköp av alla fordon som behövs. Det känns skönt att vi äntligen är igång, säger Maria.

Till produktionsstarten har det hittills skett närmare 40 nyanställningar.

– Vi planerar för ytterligare nyanställningar under det kommande halvåret, säger Anna Jonsson, HR-chef, BDX.

Erik Eriksson, medleverantör i BDX, visar upp sin nya traktorgrävare Huddig 1260 som är en av tre nyanskaffade maskiner för driftsavtalet.

– Maskinen är även spårgående vilket gör att jag kan köra upp maskinen på järnvägen snabbt och enkelt. Det finns en mängd funktioner som spärras när maskinen är på spåret vilket gör att man inte kan råka komma i kontaktledning eller att maskinen kan svänga för kraftigt. Det är en flexibel maskin för grävning, snöröjning och transport av material. Nu till vintern kommer den att användas främst för snöröjning på bangårdar och för rengöring av växlar, berättar Erik Eriksson.