BDX är på plats vid Norra Station

Utbyggnaden av Hagastaden norr om Stockholms innerstad är under genomförande. Området kommer på ett naturligt sätt att utvidga innerstaden och samtidigt knyta samman grannkommunerna Solna och Stockholm. En förutsättningen är att delar av E4/E20 och Värtabanan däckas över och tunnlas in. 

Sedan årsskiftet är BDX etablerade vid Norra station i Norrtull. Projektet, som är en utförandeentreprenad med Trafikverket som beställare, omfattar en ca 1,5 kilometer lång järnvägssträcka samt en ca 700 meter lång järnvägstunnel om 3 spår.

Just nu pågår förberedande arbeten inför växelbyggnation, spår- och kanalisationsarbeten samt ytbehandling av teknikrum. BDX hanterar även intransporten av ca 4000 slipers till kommande spårbyggnation.  

De nya spåren väntas gå i drift i augusti 2018. Samtidigt tas de befintliga spåren bort och bereder plats för nya fastigheter, däribland ett parkeringshus.