Mångårig samarbetspartner får BDX arbetsmiljöpris 2017

Under flera år har Carlssons Lastmaskiner arbetat för en god arbetsmiljö och var bland annat tidigt ute att bli ISO 9000-certifierade, vilket de var under några år. För Mattias Carlsson, som äger företaget tillsammans med sin bror Mikael, är utmärkelsen också ett bevis på att det är god ordning inom företagets arbetsmiljö.

– Jag tycker att det är väldigt positivt att det uppmärksammas, säger han.

Priset delades ut på BDXs huvudkontor på Kallaxheden utanför Luleå under torsdagen, och motiveringen löd:

"Carlssons Lastmaskiner har under flera år systematiskt arbetat med arbetsmiljö och kvalitetsarbete på ett mycket engagerat sätt. Ett miljö- och kvalitetstänk genomsyrar hela deras verksamhet samt en tydlig kravställan även på deras affärspartners. Samtliga medarbetare involveras i arbetsmiljöarbetet och det finns ett högt engagemang hos företagets ledning."

Mattias framhåller att det är alla medarbetares förtjänst att företaget fått priset.

– Alla på företaget har bidragit till det här priset, tycker jag, och framför allt Anna-Karin på kontoret. Hon sköter det administrativa och gör ett jättebra jobb. Hon var med på utdelningen igår, hon blev rörd och känner att hon får uppskattning för det hon gör.

Carlssons Lastmaskiner startade redan 1952, och drivs numera av tredje generationen Carlsson, Mattias och Micael. Företaget har ett dussin anställda och håller till på Yttervikens industriområde utanför Luleå och erbjuder, som medleverantörer i BDX, tjänster inom bergutlastning, gruvindustri, gräv- och markjobb.

Hur ska ni jobba vidare för arbetsmiljön på företaget?

– Vi fortsätter i samma anda som vi har gjort, kanske utvecklar det mer. Vi har fått ett svar på att det är ett bra jobb vi gör, säger Mattias.