LKAB Minerals väljer BDX som leverantör

Produkten det handlar om är MagnaDense som används som aggregat för att göra till exempel tung betong, strålskydd vid sjukhus, tung grundläggning eller som beläggning av gasrör. Volymen ligger på omkring 2 500 ton, på årsbasis. I Kiruna ovan jord, KoJ, hanterar BDX vanligtvis mycket större volymer. 

- Uppdraget handlar om höga krav på paketering, noggrannhet, märkning samt kvalitetskontroll där det är mycket viktigt att det inte följer med kontamineringar eller främmande material i de produkter som lastas. Vi lastar MagnaDense med en skopa som inte används till något annat eftersom vi inte kan riskera att det följer med smågrus eller andra föroreningar. På det viset blir det ett speciellt uppdrag, berättar Anna Tyni, affärschef Mining, BDX.

Lastningen sker på beställning från LKAB Minerals kunder och de som köper de säckade produkterna och mindre bulklasterna tar ofta små volymer. Produktionen av MagnaDense är skild från produktionen av pellets och andra järnmalmsprodukter till stålindustrin.

- Som en mångårig leverantör till LKAB, på andra områden, är det roligt att vi även får förtroendet när det gäller sådana här specialprodukter, avslutar Anna Tyni.

Vill du läsa mer om MagnaDense kan du göra det på www.lkabminerals.com