Kronandalen tar form

Det pågår ett intensivt arbete på Kronandalen i Luleå där ca 7500 personer ska bo inom några år. BDX ansvarar för vatten och avlopp, el och opto samt byggnation av vägar och parkmiljöer. 

Carl-David Andersson är produktionschef och den som håller ihop projektet samt ansvarar för att sköta kontakten mot uppdragsgivaren Luleå Kommun. – Det är ett intensivt projekt med många moment som sker samtidigt. Det blir en extra utmaning för oss som jobbar här. Dessutom måste vägarna till både Lulsundsberget och byggarbetsplatsen vid Tallkronskolan hållas öppna och farbara hela tiden. Det gör att vi hela tiden måste anpassa färdvägarna och bygga temporära vägar allt efter som arbetet fortskrider.  

Den mest intensiva perioden på året är sommaren och just nu arbetar ett femtiotal personer på projektet, både BDX egna personal samt medleverantörer och underentreprenörer.

- Projektet löper på bra och vi håller den fastställda tidsplanen. Vårt nuvarande arbete kommer att pågå till hösten 2018. Sen tillkommer förhoppningsvis uppdrag att färdigställa ytskikt vid bostadshusen samt att göra den andra av två parker, mm. Hela Kronandalenprojektet är ett samverkansprojekt där vi jobbar otroligt nära beställaren Luleå Kommun. Projektet är uppdelat i etapper och hittills har vi fått förtroendet att utföra alla som har kommit ut på räkning, berättar Carl-David.

Mattias Karlsson arbetar som mätare men är även ansvarig för el- och optokablar. – Vi lägger ner elkablar för både hög- och lågspänning, belysning samt optofiber. Vår utmaning är att hålla koll så att allt blir rätt direkt. Det är mycket att hålla reda på. På vissa ställen är det upp till 18 kablar och slangar som ska placeras rätt, berättar Mattias som arbetat på BDX i nästan fyra år.