Komplicerade BEST-arbeten i en kulturhistorisk miljö

Arbetet innefattar mark, kanalisation, bana, el, kontaktledning, signal och tele. Anledningen till projektet är att bereda spår 3 till 6 för vändning och uppställning av tåg så Stockholms Södra kan användas som start- och slutstation under Getingmidjans totalavstängning (somrarna 2018–2020).

För att minska byggtrafiken kring Södermalm och genom Fatbursparken har vi byggt en arbetstunnel från Fatbursparken in till Södertunneln. Tunneln är klar och i förra veckan utfördes återställningsarbeten i parken. Kvar är att återställa innergården inom Dykärret Större 7.

I våras utfördes markarbeten. Då området kring Fatbursparken är en kulturmiljö fanns arkeologer närvarande under vissa schaktarbeten i förhoppning om att något av historiskt värde skulle påträffas. Dessvärre gjorde man inga sådana fynd.

Nu väntar arbetet med att förbereda spår 3 till 6 för att kunna vända och ställa upp södergående fjärrtåg under Getingmidjans avstängning. Spår 5 och 6 trafikeras inte i dagsläget men desto mer komplicerat blir det med spår 3 till 4 där fjärrtågen går idag. BEST-arbetena kommer att pågå fram till våren 2018.