Julen ska vara glädjens tid - för ALLA barn!

Närmare 8 procent av alla barn lever under svåra ekonomiska förhållanden. Det innebär ofta att de inte har möjlighet att vara med på fritidsaktiveteter som kostar pengar. Eller kan få en en guldkant i vardagen. Det är en stress som påverkar barnets hela liv, från skola till fritid.

Vi på BDX är Framtidsbyggare. I år vill vi hjälpa till och bygga framtiden för fler barn. Vår julgåva går därför till föreningen VildaKidz. VildaKidz ger varje år tusentals barn och unga en meningsfull fritid – oavsett etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och/eller socioekonomisk bakgrund. Det gillar vi på BDX.

Läs mer om VildaKidz på www.vildakidz.se eller sök upp dem på Facebook för att se vad de gör för att hjälpa utsatta barn just nu.

God Jul och ett gott 2018 önskar vi på BDX!