Grusade förhoppningar ger nöjdare kunder

Allt fler människor lägger ner tid på sin trädgård. Vad som är inne att plantera i rabatterna må variera från år till år, men de allra flesta vill kombinera växtligheten med accenter av sten eller grus som lyfter trädgården till nya estetiska höjder.

En allt större efterfrågan på bland annat dekorsten och grus i olika färger samt fraktioner har resulterat i ett helt nytt produktområde – BDX Garden.

Utställning visar möjligheter

BDX Garden lanserades 2010 med BDX i Piteå som utvecklare av konceptet och leverantör av sten- och grusmaterialet. Målet är dock att BDX Garden successivt ska etableras på alla de orter som BDX är representerade. Den utställning som byggdes upp utanför BDX kontor för att visa möjligheterna att skapa effekter och en trädgård med minimal skötsel med sten och grus, gav ett fantastiskt gensvar. Mikael Holmström på BDX i Piteå förklarar:

– Vi såg att det fanns ett stort behov för kund-erna att verkligen få se hur de olika sten- och grusmaterialen såg ut när de väl låg på plats. Vi gjorde flera 8 kvadratmeter stora utställningsytor där vi kombinerade olika material för att ge inspiration. I juni 2010 invigdes utställningen och BDX bjöd på korv och trädgårdsinspiration för intresserade villaägare.

– Invigningen blev en dundersuccé. Förutom stor släpvagnsförsäljning sålde vi inte mindre än 70 leveranser i en tons storsäck på en och en halv timme. Ett helt otroligt resultat, säger Mikael Holmström.

Även om släpvagnsförsäljningen dominerar i dagsläget med ungefär 3000 sålda släpvagnslass per år, kan BDX Garden leverera ett stort mervärde genom försäljning per ton i storsäck som levereras ut till kunderna med kranbil.

– Vi har ju inte bara materialet, vi har maskinerna också. Kranbilen ställer ner säcken precis där kunderna vill ha den så de slipper kärra ut manuellt. Är förarbetet klart är det bara att sprätta säcken och fördela ut gruset så är det klart. Enklare än så kan det inte bli, menar Holmström.

Koll på trender

BDX Garden tillhandahåller förutom grus och dekorsten även andra nödvändigheter för trädgården som matjord, mylla och täckbark. Av stenmaterialet som krossas i den egna anläggningen i Piteå kommer det mesta från orten, eller från andra bergtäkter i länet. En del material specialbeställs dock söder ifrån.

– Vi håller hela tiden koll på trender och vad som efterfrågas. Ser vi att det finns en lucka i vårt sortiment försöker vi fylla den. En av de stora konkurrensfördelarna med BDX Garden är också vår målsättning att alltid ha alla produkterna i lager. Hos oss behöver ingen vänta i flera veckor på leverans, säger Mikael Holmström.