Gräset är grönare på Stefans sida

Fastighetsskötsel handlar inte enbart om själva fastigheten. Även närområdet måste hållas efter för allas trevnad och säkerhet. Gräs ska klippas, vägar ska sopas, rabatter rensas, planteras och vattnas. Och vintertid måste någon ta hand om snön i direkt anslutning till entréerna samt sanda för att undvika halkolyckor. Bara för att ge några exempel.

Kort sagt: för fastighetsägarna krävs en rejäl arbetsinsats för att hålla allmänningar med grönytor i perfekt skick. Men det finns hjälp. Lösningen är det 50 personer stora och tunga team som utgör ett av BDX nyaste tjänsteområden – BDX Green.

Ett miljon kvadratmeter

BDX Green startades under 2010 och sköter idag, som underleverantör till Riksbyggen och Sodexho, drift och underhåll av bostadsbolaget Lulebos grönområden i centralorten. Till kommande säsong ansvarar BDX Green även för Lulebos fastigheter i Antnäs och Råneå. Ett kvitto på att arbetet rönt stor uppskattning från fastighetsbolaget.

– Vi har fått ett mycket bra gensvar från slutkund och våra uppdragsgivare. Idag är vi ungefär dubbelt så många anställda som för ett år sedan och har ansvar för totalt en miljon kvadratmeter grönområden, säger platschefen Stefan Karlsson.

Mer attraktiv i kundens öga

Grovt indelat består BDX Green av ett flertal team med en klippare och fyra trimmare i varje team, två bevattningsteam och två team för rensning och plantering av rabatter.

Men allt handlar inte om utomhusarbete med grönytor, buskar, träd samt blomlådor och rabatter. Spännvidden i de uppdrag man åtar sig är betydligt större. BDX Green hjälper även till med inre fastighetsskötsel om så önskas; ett lås som kärvar, en dörr som ska bytas, hängrännor som ska rensas från löv eller manuell snöskottning utanför entrén.

– Arbetsuppgifterna varierar enormt. Man kan nästan säga att vi fungerar som ett bemanningsföretag. Exempelvis hyr vi ut personal som allt-i-allo och grovisar på byggen. Vi har också hyrt ut tre personer på heltid åt Sodexo som fastighetsskötare. Vi åtar oss alla jobb där vi anser oss kvalificerade för att göra ett utmärkt jobb med ett perfekt resultat, säger Stefan Karlsson och fortsätter:

– Det ligger också i vårt intresse att bredda erbjudande från BDX Green så vi får fler uppdrag över hela året. På så sätt blir vi än mer attraktiva i kundernas ögon. Samtidigt säkerställer vi att kunskaper och personal stannar i BDX Green då vi i större utsträckning kan erbjuda våra medarbetare året runt-tjänster.