Full fart i Gullträsk

Sedan 2016 är BDX i full gång med att utföra en bangårdsförlängning i Gullträsk. För Robert Johansson, produktionschef på BDX och ansvarig för Gullträsk, och övriga inblandade i projektet går arbetet in i ett intensivt skede för att bangården ska kunna slutbesiktas den 1 oktober.

Bangårdsförlängningen i Gullträsk, fem mil norr om Boden, är ett resultat av att Trafikverket rustar upp och bygger ut kapaciteten på Malmbanan. Dagens långa tågset, som är upp till 750 meter långa, behöver relativt tätt med mötesplatser för att minimera väntetiderna vid möten.
- Malmtrafiken ställer hela tiden högre krav, både med längre tåg men även utökade transporter så är det otroligt viktigt att mötesplatserna är ändamålsenliga för dagens tågtrafik, säger Robert Johansson.

 Bangården i Gullträsk byggs ut till tre mötesspår och ett repspår som kommer att användas för trasiga vagnar.
– Repspåret är inte elektrifierat och det finns möjligheter att köra in med till exempel kranbil för att lyfta en trasig vagn för reparationer.

Arbetena innebär att BDX förlänger den befintliga bangården med 300 meter, lägger in sex nya växlar samt bygger ett nytt sidospår. Ny kontaktsledningsanläggning ska komma på plats, med stolpar, bryggor och ledningar. Signal/tele-anläggning med tillhörande kanalisation byggs. Dessutom ska huvudspåret flyttas och ett nytt vägskydd tas i bruk.

– Under 2016 gjorde vi markarbetena och i år gör vi BEST, det vill säga ban, el, signal och tele. Jobbet utförs i etapper där olika spår är i bruk hela tiden. Arbetet med att flytta huvudspåret var ett samarbete mellan samtliga teknikslag och goda förberedelser krävdes då allt arbete skulle utföras på 55 timmars tågfri tid.

Arbetena pågår under full trafik, vilket ställer höga krav på säkerheten.
– Arbete av sådan här art kräver noggrann planering. Vi har tre till fyra längre uppehåll per år och då försöker vi göra så mycket som vi bara hinner. Sedan har vi fyra till fem timmars tågfri tid, uppstyckat på fyra tillfällen per dag. Trots att vi har ett slutdatum stressar vi inte igenom ett moment, vi tummar aldrig på säkerheten, avslutar Robert Johansson.