Förstärker vägen under fyra år

Det uppdraget gick till BDX och i maj drar första etappen av arbetet igång.
- Det är en viktig väg för bland annat timmertransporter, säger Björn Lindbäck, affärschef på Entreprenad Väg och Mark i Norrbotten.

Det är Trafikverket som är beställare, och i december blev det klart att BDX fick uppdraget, berättar Björn Lindbäck.

– Det är ett vägprojekt där vägen ska rustas upp och förstärkas. Den totala längden på sträckan som ska hanteras är cirka 50 kilometer. Den är uppdelad i en etapp som är 27 kilometer, som är klar att byggas i nuläget. Sedan kan Trafikverket lösa ut en option på de övriga kilometrarna.

Haapakylä ligger alldeles i närheten av Övertorneå i östra Norrbotten, och det är vägsträckan därifrån upp till Siekasjärvi som behöver rustas upp.

– Vägen är ju i dåligt skick och det är orsaken till att man rustar upp den. Det är kanske inte jättehög trafik på sträckan men det är en viktig väg för regionen och för timmertransporter och liknande, säger Björn.

Uppdraget är en totalentreprenad, vilket innebär att BDX ansvarar för projektering och upprättande av bygghandlingar som BDX bygger efter.

– Man ansvarar för projektering, konstruktionslösningar och byggandet. De personer som kommer att jobba i projektet har stor erfarenhet av att jobba mot Trafikverket i både små och stora projekt, säger Björn.

I maj kommer arbetet med att förbättra vägsträckan påbörjas på plats. För uppdraget behövs omkring 15-30 resursenheter som grävmaskiner, hjullastare, dumprar och lastbilar, och längs vägen finns även BDXs egna bergtäkt där det material som ska användas i arbetet krossas och hämtas.

Enligt Björn kommer arbetet att pågå under tre till fyra år, och byggandet sker främst under den tid på året då det är barmark.

–  Sedan kan det bli så att vissa arbetsmoment kommer vi även att utföra vintertid.

Vad sker fram tills att ni börjar bygga i maj?

– Nu är vi i en sådan fas där vi ska planera, börja projektera, och upprätta bygghandlingar, säger Björn.

Har ni stött på några utmaningar i projektet hittills?

– Inte ännu. Alla projekt har sina utmaningar och en totalentreprenad är ju betydligt mer komplext att hantera jämfört med en vanlig utförandeentreprenad. Här har vi ju ett betydligt större ansvar, säger Björn.

Den totala kostnaden för projektet, inklusive optionen, ligger på cirka 122 miljoner kronor.