Ytterligare förtroende för BDX i Aitik

Nu är det klart att BDX får fortsatt förtroende på uppdraget. 

– Vi tryggar en kontinutet och fortsätter att arbeta därute med våra medleverantörer och vår personal. Det är väldigt viktigt, säger Håkan Martinsson, projektchef, BDX.

Beslutet om förlängning av serviceavtalet togs i slutet av augusti. Men redan 2009 landade BDX ett avtal för servicemaskiner med Boliden Mineral AB i Aitik utanför Gällivare. I dagbrottsgruvan bryts mineraler som koppar, guld, silver och zink.

– Det är norra Europas största koppargruva, säger Håkan Martinsson, projektchef, BDX.

­ – Aitikgruvan har enormt stora maskiner. Vi har hand om de mindre maskinerna och gör småjobben som de inte klarar av med sina maskiner, där deras maskiner är för stora, säger Håkan, och berättar att avtalet innebär allt från skrotning av bergväggar, till schaktnings- och lastningsarbeten, snöröja, halkbekämpa och sanda vägar.

– Vi transporterar en del material åt dem också. Det är ett roligt jobb.

De maskiner om BDX har på plats väger mellan 3,5 ton upp till 550 ton.

– Det är lastmaskiner, grävmaskiner, dumprar, truckar, mobilkranar och larvgående kranar. Den största är en larvgående kran som vi kan lyfta 350 ton med, säger Håkan.

De minsta maskinerna på 3,5 ton och 9 ton, går även under jord.

Idag engagerar BDX totalt 78 personer, anställda inklusive medleverantörer, på området.