Efterlängtad ombyggnad av väg 97

Den olycksdrabbade väg 97 mellan Boden och Luleå har länge funnits med på Trafikverkets lista över de 100 trafikfarligaste vägsträckorna i landet. Men inte länge till. För i samarbete med Svevia håller BDX på att schakta ut sista skopan grus längs en efterlängtad ombyggnad av vägsträckningen.

Projektet för väg 97 omfattar en 6 km mötesfri vägsträckning mellan Sävast och Boden, en sk 2+1 väg. Huvudanledningen till ombyggnationen är att det ska bli två fält från Boden mot Sunderby sjukhus för att ge fri väg för utryckningsfordon.

Ett stort projekt för anläggning södra

Svevia har generalentreprenaden från Trafikverket och BDX står för samtliga maskin och materialleveranser. För BDX södra region hör ett så här omfattande infrastrukturprojekt till ovanligheterna.

- Sett till vår region är det jättestort, säger platschef Valter Hallgren och fortsätter:

- Totalt har vi levererat över 350 000 ton material från våra täkter i Boden och Luleå, samt har fram till november haft mer än 15 000 maskin- och lastbilstimmar utöver materialleveranserna.

Svevia bygger också tre broar över 97:an i Svartbyn och Sävast med egen personal. De planfria korsningarna innebär att boende i Sävast inte längre kan ta sig ut på väg 97 i norrgående riktning mot Boden.

- Därför har vi också brutit en helt ny väg parallellt med 97:an mellan Svartbyn och Svängleden i Sävast, säger Svevias platschef Stefan Malm.

Åtta årsmaskiner förutom materialleveranser

Många är de BDX-leverantörer och förare som har lagt sin hand vid byggandet av väg 97, exempelvis Bills Schakt från Kåbdalis och Åséns Grävmaskiner från Luleå.

- Bemanningen har varierat kraftigt under projektets gång, ibland har vi haft fyra maskiner på plats, ibland tjugofem. Men gör man ett överslag så har vi haft åtta årsmaskiner i det här projektet förutom materialleveranserna, uppger Valter Hallgren.

En av dem som varit med hela byggtiden är Thomas Falk från Jokkmokk. Han kom direkt från ett infrastrukturprojekt, Haparandabanan, till ett annat. Han har levererat maskintjänster åt Svevia i många projekt runt om i Norrbotten och har med tiden blivit något av en infrastrukturspecialist.

Men att vara eftertraktad och flytta med jobben har en baksida, och Thomas får vara hemifrån långa perioder. Men det är bara att gilla läget, menar han.

- Det finns mycket jobb för oss i Norrbotten. Men det betyder inte nödvändigtvis att jobben finns där du bor. Det får man acceptera, annars får man byta yrke eller bostadsort, säger Thomas Falk och hoppar vigt upp i förarhytten.

Beröm till trafikanterna

Ombyggnationen av väg 97 har pågått sedan november 2010 och avslutas november 2012. Men BDX del i projektet är i stort sett slut i början på december i år.

- Nästa år är det bara finputs och sista handen vid färdigställandet kvar. Det handlar om något lass grus och smärre traktorarbeten, säger Valter Hallgren.

För Stefan Malm är väg 97 dock inte ett avslutat kapitel förrän asfalt och mitträcken är på plats och Luleåbor och Bodensare tryggt kör fram på den nya vägsträckningen. En dag som många jobbpendlare säkerligen ser fram emot efter två år av vägarbeten.

- Jag måste ge trafikanterna längs 97:an en stor eloge. Trots att det är ofrånkomligt att det blir besvärligt för bilisterna vid så här omfattande projekt, har vi inte hört några som helst negativa kommentarer. Snarare har vi fått beröm och uppskattning. Det värmer, säger Stefan Malm.