Bredd i miljöarbetet

Inom BDX arbetar vi med allt från miljöutredningar till olika former av saneringar. Lösningarna är kundanpassade för att få ett effektivt och kostnadsmässigt bra miljöarbete.

Vanliga uppdrag är olika former av saneringar, där det kan handla om allt från olika former av förorenad jord till asbest- och PCB-saneringar.
– Jag fick frågan av en av våra nyanställda ”vad gör vi egentligen?”. Det är nästan enklare att beskriva vad vi inte gör med tanke på att vi täcker in nästan allt kring saneringar, miljöutredningar, avfallshantering, provtagningar och olika spol- och suguppdrag, säger Gunilla Peterson, affärschef miljö.

 – Ett av våra specialistområden är marksaneringar. Det är ganska naturligt med tanke på att det ligger nära BDX kärnverksamhet kring anläggningsarbeten. I vår verksamhet tar vi även hand om olika former av föroreningar, till exempel oljeutsläpp eller andra kemiska och organiska ämnen.

Inom arbetsområdet ryms inte bara att ta hand om saker som har hänt utan även att förebygga och göra konsekvensanalyser av olika verksamheter. – I den bästa av världar kan vi förutse vad som kommer att hända om man gör si eller så. Även om det senare händer något oförutsett så har vi då en plan för hur vi ska hantera det.

Malmfälten centrum för miljö
BDX miljöverksamhet är starkt förknippad med Malmfälten. Gunilla Peterson förklarar:
– När NTG (föregångaren till BDX) köpte Gällivare LBC hade man en kompetent miljöavdelning och man valde att satsa vidare inom det området. Nu är det ju inte så att vi bara jobbar här, utan våra konsulter och övriga medarbetare arbetar över hela BDX verksamhetsområde. Vi arbetar även mycket med interna projekt, det vill säga att vi är miljökonsulter till BDX övriga verksamheter. För våra kunder blir det här ytterligare en kvalitetssäkring eftersom miljöexpertisen bara finns ett telefonsamtal bort.

Nya regler att hålla ordning på
Lagar och förordningar förändras hela tiden inom miljöområdet och för ett enskilt företag kan det vara knepigt att hålla reda på allt
– Om man inte jobbar med det här varje dag kan det nästan verka oöverstigligt med alla lagar och regler som är förknippade med olika verksamheter. Oavsett om man har en befintlig verksamhet eller ska starta en ny kan vi hjälpa till med olika miljö- och kvalitetskontroller, analyser, planer för hantering av miljöfarligt avfall eller saneringar. Och i de allra flesta fallen är det både billigare och enklare att tänka efter före.

Avfall kan bli nya produkter
Det finns flera fall där restavfall förvandlas till nya produkter. På SSAB i Luleå finns några exempel där produkterna briketter och hyttsten tillverkas av sådant som tidigare lades på deponi. Briketterna görs av ”järndamm” som uppstår i hanteringen av masugnspellets och som fastnar ibland annat stoftfilter. Efter att dammet pressas ihop till briketter kan de återgå in i järnproduktionen i masugnen. Hyttsten tillverkas av masugnsslaggen som blir över vid järnproduktionen, man låter helt enkelt slaggen svalna och sedan krossas och siktas den till önskad sortering (oftast samma som bergkross).

– Ur ett miljöperspektiv är det naturligtvis väldigt bra att kunna använda så mycket som möjligt av olika produkter och att så lite som möjligt ska deponeras. Naturligtvis kan det här appliceras inom många olika områden, säger Mats Grönberg, divisionschef industri och miljö.

BDX tjänsteutbud inom miljö
Våt- och torrsug, fastighetsspolning (smala rör), högtryck, containertömning, kommunal renhållning och slamtömning, manuell rengöring, asbest-/PCB-sanering, mögelsanering, tanksanering, marksanering, miljökonsulter, anläggning avfall, anläggning FA, rörinspektion, mobila reningsanläggningar för vatten samt luft, skrothantering, försäljning/installation av tankar och oljeavskiljare.