BDX växer söderut

BDX utökar verksamheten söderut när man tecknar avtal med Stenbergs Anläggning AB i Skellefteå som går in som medleverantörer i BDX. Detta blir BDX första medleverantör i Västerbotten. Sedan tidigare har BDX 300 anslutna medleverantörer, med närmare 1 700 anställda, i främst Norrbotten.

David Holmqvist, arbetsledare i BDX, vet hur det känns att vara först på plan. Han var den förste BDX-anställde på plats i Skellefteå när företaget etablerade sig här 2013.
- Det var ett stort steg att BDX gick över länsgränsen och etablerade ett kontor i Skellefteå. Nu tar vi nästa steg i utvecklingen när vi tecknar avtal med våra första medleverantörer i Västerbotten.

De leverantörer som är anslutna till BDX är så kallade medleverantörer.
- Anledningen till att de har fått benämningen medleverantörer är att vi gör våra uppdrag tillsammans med leverantörerna. De är med och påverkar hur vi lämnar anbud och på vilket sätt som vi utför uppdragen så de är mycket viktiga i vår verksamhet, säger David Holmqvist.

Stenbergs har en lång historia. Företaget startade 1937 och har under åren haft ett flertal lastbilar inom skogsindustrin, kört mjölk från gårdar i inlandet och även en taxirörelse. Idag har företaget sex anställda och förfogar över fyra hjullastare, en jordbrukstraktor och en grävmaskin.
- Det var min pappa som startade företaget 1937 och det är klart att verksamheten har förändrats med tiden. Som en leverantör i inlandet får man vara en tusenkonstnär om man ska vara entreprenör. Och det är något som vi har med oss än idag när även nästa generation är med och driver företaget, säger Anders Stenberg.

När nu Stenbergs går in som medleverantörer i BDX flyttas även basen från Missenträsk utanför Jörn till Skellefteå.
- Det är ännu ett steg i utvecklingen. Eftersom vi utför de flesta uppdragen i Skellefteå med omnejd är det ett helt naturligt steg, säger Anders Stenberg. 

Att Stenbergs skulle bli medleverantörer till BDX är något som har vuxit fram de senaste åren.
- Vi har utfört uppdrag för BDX sedan 2013 och vi har sett att BDX är ett företag vars värderingar överensstämmer med våra. Sedan finns det fördelar med att ingå i BDX, bland annat får vi en bättre planering i jobben, något som vi varit tvungna att göra själva tidigare. Sedan har BDX ett bra kvalitets- och miljöarbete med viktiga certifieringar vilket gör att det blir enklare för oss, säger Jens Stenberg.

David Holmqvist är mycket nöjd med att Stenbergs nu är fullvärdiga medlemmar i BDX-familjen.
- BDX som företag stärks i Skellefteå när vi får in vår första medleverantör här. Dels kan vi erbjuda fler tjänster i egen regi dels kan vi planera uppdragen bättre. Stenbergs utför uppdrag främst åt BDX Green som bland annat har avtal med Skellefteå kommun och Skebo. De anställda i Stenbergs är inte bara maskinförare, de kliver ur maskinen och får jobbet gjort. Det betyder mycket både för oss i BDX och för våra kunder.