BDX utbildar framtidens ledare

En bra ledare är en framgångsrik ledare. Därför gör nu BDX Företagen en omfattande satsning som ska utbilda unga inom ledarskap. Det handlar om BDX egen personal som får möjlighet att växa och utvecklas för att på sikt ta mer ansvar inom koncernen.

Utbildningen som går under namnet ”Framtidens ledare” är en ettårig utbildning som initierats av BDX för att ge fler unga möjligheten att bli framgångsrika ledare. Ledare som inspirerar, stärker och utvecklar. Som är dynamiska och flexibla. Kapabla till att ta rätt beslut i rätt tid.

– Vi vill skapa intern stolthet och samtidigt stärka ledarskapet bland de unga i företaget. Det gör vi genom att ge dem verktyg och kunskap för att växa inom företaget, säger Anna Jonsson HR-chef på BDX.

BDX har utformat utbildningen som drivs av konsultföretaget Ericson & Hjelte och det är redan många som vill bli framtidens ledare.
– Det känns jättekul att det är en uppskattad satsning. Främst kommer utbildningen att handla om att hitta sitt eget ledarskap och få kunskap inom gruppdynamik, konflikthantering, kommunikation och hur man hanterar svåra samtal med mera, säger Anna Jonsson.

Stöttande mentorer

Emil Lind, 32, jobbar på logistikdivisionen sedan tre år tillbaka och är en av de nio som har fått möjligheten att gå utbildningen.
– Det känns väldigt kul och utmanande. Det var faktiskt min chef som tyckte jag skulle söka eftersom jag är ett bollplank bland mina medarbetare här på kontoret, säger han.

Emil Lind menar att det betyder mycket att BDX lägger stor vikt vid personalens utveckling. Både för honom som person men också i sin roll på arbetet.
– Det ger mig möjligheter att växa som människa. Sedan är det inte så att jag automatiskt bli befordrad till chef, men jag får de rätta verktygen och förhoppningsvis ett annat sätt att tänka när det kommer till att kommunicera och möta mina medarbetare, säger Emil Lind.

En viktig del i utbildningen är att varje deltagare tilldelas en mentor med lång erfarenhet och kunskap inom koncernen. De finns där för att hjälpa och stötta deltagarna under resans gång.
– De kommer att vara ett bollplank till de som går utbildningen samtidigt som det blir ett erfarenhetsutbyte där båda parter utvecklas. Mentorerna går även de en utbildning där de får råd och tips på hur man som mentor kan vägleda sin adept utifrån behov, motivation, förmågor och målsättning, säger Anna Jonsson.