BDX sparar pengar åt SSAB

Den ekonomiska situationen i Europa bidrar kraftigt till att marknadsläget för stål är svagt. BDX är därför glada att i dessa orostider kunna bistå SSAB i jakten på kostnadsbesparande åtgärder. 

Genom att återföra mer av det järn och stål som faller ut i tillverkningssprocessens olika steg, tillbaks till masugnen så kan SSAB ersätta en del av malmpelletsen som för närvarande har ett högt marknadspris. 

BDX processar fram detta järn- och stålhaltiga material i vår nybyggda återvinningsanläggning vid SSAB. 

Detta tillsammans med att vår brikettfabrik som av de sorteringsmässigt minsta järnhaltiga produkterna tillverkar briketter går för högtryck, vilket innebär att SSAB kan återta mer järnhaltigt material än tidigare, innebär stora kostnadsbesparingar.