BDX på Load Up North

Nytt för i år var Meet Up, där besökarna fick höra intressanta föredrag med en avslutande paneldiskussion kring gruvbranschens behov i framtiden. Stefan Sundqvist, divisionschef Anläggning var en av talarna och han berättade om hur man gör för att bli medleverantör i BDX.

– Inom BDX är vi beroende av kunniga medleverantörer, både inom division Anläggning och inom övriga divisioner. Medleverantörerna är de som har maskiner och anställda förare, vilket gör att om vi vill växa måste vi kunna knyta till oss fler medleverantörer, säger Stefan Sundqvist.

Både små och stora medleverantörer är välkomna.

– För oss är inte storleken på företaget det viktigaste utan att man kan presentera en marknadsplan som är intressant. Eftersom vi ska arbeta tillsammans måste det kännas bra för båda parter.

I publiken fanns många ungdomar och Stefan passade på att skicka ett budskap direkt till dem.

– Vi ser redan nu en brist på förare. Och det kommer att bli värre framöver. Om ni vill ha ett stabilt jobb så gå en yrkesförarutbildning!

Även i BDX två montrar var det stort besökstryck, särskilt av intresserade skolungdomar.

– Det har varit närmare 1 000 ungdomar från de praktiska gymnasierna på besök på Load Up. För oss på BDX är det jättebra att vi får berätta för de som är intresserade om hur det är att jobba i vår verksamhet, och om branschen i stort, säger Anna Jonson, HR-ansvarig, BDX.

Load UpEtt populärt inslag, bland både stora och små, var vår nya medarbetare i BDX Green – Bomford Flailbot. Dennis Larsson förevisade den fjärrstyrda roboten som klarar både gräsklippning och slyröjning.

– Det är enkelt att byta mellan de båda aggregaten. det finns flera fördelar med roboten, till exempel kan vi röja diken utan att stoppa upp trafiken med en maskin på vägen. En annan fördel är att operatören kan vara på säkert avstånd ifrån de roterande delarna i klippaggregatet, berättar Dennis Larsson.

Catarina Lakkala, entreprenadingenjör på BDX, är mycket nöjd med årets mässa.

– Den har varit jättebra. Det har varit väldigt roligt med alla skolungdomar som varit inbjudna. Vi har haft väldigt många besökare i båda våra montrar. Under lördagen var det helt suveränt med alla familjer, alla våra medleverantörer, chaufförer, leverantörer och bekanta som kom. Det är jättekul, avslutar Catarina Lakkala.