BDX övergår till digital orderhantering

Från och med 31/3 2019 övergår BDX helt till digital orderhantering via systemen K2 och TracsFlow. Det innebär att uppdragsrapporteringen på papper kommer att upphöra.

Nu tar vi steget fullt ut och digitaliserar hela BDX orderprocess. Varför gör vi då det här? Det finns flera anledningar – vi får bättre flöden i vår trafikledning (med bättre styrning av tillgängliga resurser) samt att många kunder övergår till att enbart ta emot EDI-fakturor fr o m 2019. Vi får även större möjlighet till strukturerad uppföljning genom att vara digitala.

Vad betyder det här för mig som kund?

Du får tillgång till bättre data samt bättre och snabbare uppföljning. Utförandet av dina tjänster kommer att ske på precis samma sätt som tidigare. Förändringarna sker före och efter utfört uppdrag.

Bättre kvalitet i order

Den digitala orderhanteringen stödjer en aktiv trafikledning genom att ge bra överblick över alla flöden och uppdrag. Med den överblicken blir det möjligt att använda lediga resurser effektivt och minimera onödiga tomkörningar och maskinförflyttningar, vilket skapar större kostnads-effektivitet för dig som kund.

Vid beställning uppger du Vem?, Var?, När?, Vad?, Typ?, Mängd? och Krav?. Det innebär att föraren direkt får alla uppgifter för att kunna utföra uppdraget.

Med en digital order behöver man aldrig föra över uppgifter manuellt vilket minskar risken för fel.

Du slipper alla papper

Glöm alla papper runt fakturorna. Genom att all hantering av ordern sker digitalt förs dessa uppgifter över direkt till fakturan vilket gör att du slipper separata dokument som ska kontrolleras mot fakturan.

Uppföljning

Du får uppföljning av utförda uppdrag på kundwebben, dagen efter utfört uppdrag. Det skapar ordning och reda i både större och mindre projekt – snabbare och enklare.

Fakturering

Specifikation av utförda uppdrag finns på fakturorna och inte i tillkommande dokument. Fakturering sker när en order är utförd, det vill säga nästkommande vardag. Faktureringsintervall regleras i kundavtalet och kan även ske på vecko- eller månadsbasis. Det finns även möjligheter för våra kunder att få fakturor som EDI-fakturor.

Finns det några nackdelar då?

Under övergångsperiod kan det förekomma störningar i fakturerings-frekvens och liknande.

När sker övergången till digital orderhantering i BDX?

Övergång till digitaliserad orderhantering sker stegvis:

  • 31/12 2018 förtryckning av uppdragsrapporter upphör.
  • Fr o m 1/2 2019 sker all orderhantering digitalt i Luleå, Piteå, Kalix, Västerbotten samt Logistik Express, Special, Tank och Spånga Distribution.
  • Fr o m 1/3 2019 sker all orderhantering digitalt inom TräTrans.
  • Fr o m 1/4 2019 sker all orderhantering digitalt inom Kiruna och Gällivare.

Kontakta din kontaktperson eller ditt lokala kontor om du har frågor kring BDX omställning till digital orderhantering.