BDX Logistik

Klockan är strax efter sex på morgonen. I och utanför BDX godsterminal på Kallax har arbetet redan pågått i flera timmar. Tempot är högt. Med mullrande motorer lossar hjullastarna de långtradare som med undantag för ett kort förarbyte kört non-stop från södra Sverige.

Varje dag passerar stora mängder varor BDX terminalbyggnad på sin väg till kunderna runt om i Norrbotten. Ankommande gods sorteras med precision efter ett exakt system. Noggrannhet och snabbhet är ett måste.

- Vi lovar våra kunder leverans från södra Sverige till deras kunder här i norr inom 24 timmar. Då gäller det att allt klaffar på minuten, säger Jonas Carlzon, marknadsområdeschef på BDX.

Kraftigt ökande godstransporter

För cirka tio år sedan så centraliserade många stora el- och industrigrossister sina varulager och flyttade söderut. BDX fick då förtroendet att fungera som on-demand-distributör åt flera av dessa företag, bland andra Dahl, Elektroskandia, Ahlsells, Onninen med flera.

Idag har BDX godsverksamhet vuxit kraftigt. På fjärrsidan lastar man ut dubbelt så många bilar idag som för tre år sedan, vilket innebär sex avgångar från Örebro eller Järfälla varje dag. Linjetrafiken med de välkända Hit & Dit-bilarna har fördubblats på runt fem år.

- En starkt bidragande orsak till det ökade godsflödet är framförallt Malmfältens kraftiga tillväxt de senaste åren. Idag har många grossister varit tvungna att bygga upp en mindre lagerkapacitet i Luleå i alla fall, och för oss innebär det ännu mer uppdrag. Nu sköter vi både de dagliga leveranserna till våra kunders kunder samt sköter grossisternas lagerpåfyllnad, säger Jonas Carlzon.

Ring före 14 – leverans nästa dag.

En annan orsak till terminalverksamhetens snabba tillväxt är de flexibla och kundanpassade logistiklösningarna, menar Jonas Carlzon. BDX bygger upp logistiken efter kundernas behov, istället för att försöka pressa in dem i fasta logistikflöden.

- Det innebär bland annat att vi kan lova leverans inom 24 timmar till nästan hela Norrbotten. Ringer ett företag i Jokkmokk och beställer en vikig maskinkomponent före klockan 14, så har vi levererat den från centrallagret i södra Sverige före 14 nästa dag. Det klarar inget annat logistikföretag, förklarar Jonas Carlzon stolt.

Stripade bilar bygger starka varumärken

I BDX kundanpassade logistikerbjudande ingår att man bygger sina kunders varumärke i flera led – inte bara genom snabba och säkra leveranser. Stora kunder som exempelvis Dahl, Ahlsells och Elektroskandia har specialstripade BDX-bilar som levererar inom fyrkanten. Ett sätt för dem att visa på närvaro i Norrbotten, även om lagerverksamheten flyttat söderut.

- Det är ytterligare ett sätt för oss att erbjuda ett mervärde till våra logistikkunder. Nästan allt är möjligt. Viljan och förmågan att anpassa oss och skräddarsy lösningar är en viktig del i vår affärsidé och givetvis en konkurrensfördel, menar Jonas Carlzon.

Motflöden en nyckelfråga

Stora mängder gods körs varje dygn upp för att förse tillväxtregionen Norrbotten med nödvändiga produkter. Men av både ekonomiska och miljömässiga skäl kan bilarna inte återvända tomma. Motflödena söderut är en nyckelfråga för alla logistikföretag. BDX är inget undantag.

- En viktig uppgift för oss är att hitta intressanta och lönsamma transporter söderut. En stor del består av kyl- och frysvaror, sågade trävaror, biobränsle som flis och pellets, samt papper för att nämna några exempel. En stor och viktig pusselbit i vårt motflöde kommer från Polarbröd. Vi sköter en stor del av Polarbröds distribution och täcker in tre fjärdedelar av Sverige, säger Jonas Carlzon.