BDX landar två stora kontrakt i Markbygden

För tre år sedan lades byggandet av vindkraftverken i Markbygden på is. Mycket på grund av sjunkande elpriser. Men nu är det full fart i Markbygden igen.

– Sedan i mitten februari är vi på plats för etapp 1 och i och med att vi nu även vann etapp 2 utökas entreprenaduppdraget, säger Tore Lindbäck, delansvarig tillsammans med Peter Lindqvist för entreprenadanbudet.

Markbygden Vind AB har 2010 fått tillstånd av regeringen att uppföra upp till 1 101 vindkraftverk. Tyska Enercon och svenska Svevind delar på ägandet av Markbygden 1 101-projektet, där Enercon med BDX som underentreprenör på infrastruktur- och grundläggningsarbeten kommer att färdigställa totalt 78 vindkraftverk till år 2019.

– Jag tror att det är en fördel för oss att vi redan finns på plats. Det innebär att vi kunde lämna ett anbud som är realistiskt utifrån de förutsättningar som gäller. Vi kan även få samordningsfördelar genom att vi har uppdrag i både etapp 1 och 2.

Entreprenaden innebär att BDX kommer att anlägga vägar och monteringsytor/kranplaner i Markbygden, gräva kabelgravar, och göra grundläggningen för vindkraftsverkens fundament.

Entreprenaduppdraget för etapp 2 är värt en bra bit över 100 miljoner kr och kommer att sysselsätta mellan 30 och 50 personer. Uppdraget sträcker sig till 2019 men huvuddelen av entreprenadarbetena kommer att utföras under 2017 och 2018.

– Det här är ett uppdrag som ligger helt i linje med vår strategi för entreprenaduppdrag. En "normalsäsong" inom mark och entreprenad i vår landsända är 100–130 dagar, från maj till oktober. Det här uppdraget sträcker sig även över delar av vinterhalvåret, med bland annat anläggning av vägar.

BDX har även vunnit avtalet för betongleveranser till vindkraftsverkens fundament.

– Med tanke på att vindkraftverken är väldigt höga, ungefär 130–140 meter till centrum av navet, krävs rejäla fundament. Vid varje fundamentsgrop schaktas cirka 1 700 kubikmeter jord som sen delvis återfylls på de gjutna fundamenten för att skapa ytterligare stabilitet. Betonggjutningen omfattar cirka 600–650 kubikmeter. Tar man 600 kubikmeter gånger 78 fundament för vindkraftverken får man en bild av vilka mängder betong det rör sig om.

– Förutom att det är ett intressant och viktigt uppdrag för BDX och dess medleverantörer känns det även bra att vi kan bidra till en långsiktigt hållbar energiutveckling i Sverige, avslutar Tore Lindbäck.

Uppdragen i siffror för samtliga kontrakt.

• ca 5,5 mil kabelgravar.

• ca 6 mil väg

• ca 1 000 000 ton krossat grusmaterial.

• ca 900 000 kubikmeter schaktmassor.

• Leverans av betong, ca 47 000 kubikmeter.