BDX fortsätter sitt samarbete med Implenia i Mälardalen

BDX går in som underentreprenör åt Implenia på Projekt Båthamnsvägens ersättning i Åkersberga.

Plankorsningen vid Båthamnsvägen och den intilliggande gång- och cykelvägen ska ersättas med ett planskilt läge vid Rallarvägen från väg 276. En ny sträckning av Rallarvägen med anslutning till Sågvägen byggs genom att höja befintliga järnvägsspår samt bygga ny järnvägsbro. BDX arbeten omfattar BEST-, väg- och markarbeten.


Projektet startar i april 2018.