BDX får förnyat förtroende i Kiruna

BDX har skrivit ett nytt avtal avseende betongtransporter med LKAB Berg & Betong AB. Det nya avtalet, som startar 1 oktober 2017, innebär att BDX fortsätter köra betong åt LKAB i Kiruna i ytterligare 5 år med möjlighet till förlängning i ett år.

BDX, och dess föregångare, har haft uppdraget under väldigt lång tid. De medleverantörer som ska utföra uppdraget är Turovaaras Åkeri AB och Kauppi Entreprenad AB. Båda kör i uppdraget redan idag och har tillsammans nästan 70 års erfarenhet av betongtransporter åt LKAB.
– Det fanns naturligtvis andra aktörer som var intresserade av att ta det här uppdraget. Men våra medleverantörers erfarenhet, kompetens och den kvalitet de levererat genom åren var avgörande för att vi skulle få kontraktet, säger Sten-Ove Alatalo, marknadsområdeschef maskin & transport i Kiruna.

Avtalet omfattar transport av betong till sprutriggar som utför bergförstärkning och till renovering av skadade schakt. Båda dessa uppdragen är under jord i Kirunagruvan. I avtalet ingår dessutom transport av byggbetong inom LKAB, ovan och under jord, samt till externa kunder utanför LKAB:s industri­område.

– Totalt handlar det om transporter av ca 55 000-65 000 kubikmeter sprutbetong per år, vilket innebär 13-14 turer per dag. Till det tillkommer 35 000 kubikmeter byggbetong per år och 100 000 kubikmeter betong för schaktrenovering.

För uppdraget kommer båda medleverantörerna att köpa in flera nya fordon som i första hand kommer att köra till sprutriggarna. De äldre bilarna omfördelas till schakt- och byggbetong.
– De nya bilarna är EURO 6-klassade och utrustade med dieselvärmare, elektrisk tömning, backkamera, kåpor med radiokommunikation till sprutriggsoperatören. Allt för att vara optimala avseende miljö och arbetsmiljö. Just den elektriska tömningen skapar en bättre arbetsmiljö för föraren och för sprutriggsoperatören eftersom bilen inte behöver vara igång under tömningsarbetet.

Det är också positivt för miljön att alla nya bilar har 12 kubikmeters kapacitet, vilket betyder att man kan gå ner i antal turer med bibehållen transport­kapacitet.

Uppdraget kräver ett nära och bra samarbete med LKAB Berg & Betong och stor flexibilitet med förmåga att anpassa resurser och service till deras behov.
– Samarbetet har fungerat väldigt väl under många år och kommer att utvecklas ytterligare i det nya avtalet avslutar Sten-Ove Alatalo.