100% miljövänligt i tankarna för Lindbäcks

Nu har BDX och Lindbäcks tillsammans tagit ett beslut om att lastbilar och fordon kommer att tankas med miljöbränslet HVO 100.

Lindbäcks bygg arbetar medvetet med långsiktigt hållbara lösningar för att minska miljöpåverkan genom hela byggprocessen. Nu ska BDX lastbilstransporter av volymer till byggarbetsplatserna köras med fossilfritt miljöbränsle i tanken.

– Det känns väldigt bra att transporterna blir mer miljövänliga, helt i linje med vårt hållbarhetsarbete på Lindbäcks, säger Markus Holmlund, logistikchef Lindbäcks.

Nu har företagen tillsammans tagit ett beslut att lastbilar och fordon kommer att tankas med miljöbränslet HVO 100, hydrerad vegetabilisk olja. HVO är till 100 procent är baserad på förnybar råvara och framställs av slakteriavfall och rapsolja. HVO reducerar koldioxidutsläppen med upp till 90 procent jämfört med diesel MK1.

– Våra kunder blir allt mer medvetna om olika alternativa bränslen och ställer högre krav på transporterna vilket är något som vi välkomnar. Vi har under ett antal år lärt oss mer och mer kring alternativa bränslen och det är också vår uppgift att både bidra till lägre utsläpp men också försöka påverka marknaden om att dessa alternativ finns, säger David Bladfält, divisionschef Logistik BDX.

Sedan tidigare ställer Polarbröd, Stena Recycling, Tibnor och Returpack krav på att fordonen ska köras på HVO 100 i uppdragen.

– Fördelen med HVO är inte bara de klimatmässiga delarna utan att det är en enkel sak att ställa om till att köra fordonen på HVO. Inga dyra ombyggnationer eller andra anpassningar krävs utan det går från en dag till nästa att börja köra på HVO, säger David Bladfält.

Med tanke på den planerade produktionsökningen är miljövänliga transporter en viktig del av hållbarhetsarbetet på Lindbäcks. 

– I arbetet med vår nya produktionsanläggning på Haraholmen har vi tagit en del viktiga beslut för att minska klimatpåverkan. Bland annat kommer hela driften av fabriken att ske genom förnybar energi som solpaneler och fjärrvärme. Nu har turen kommit till transporterna och det känns väldigt bra att vi kan inleda ett samarbete med BDX som innebär att vi kan använda miljöbränslet HVO i våra transporter och därmed minska koldioxidutsläppen med 90 procent, säger Markus Holmlund. 

BDX möter kundernas efterfrågan av mer miljövänligt bränsle.

– Lindbäcks har varit väldigt tydliga med att hitta transportsätt med så liten miljöpåverkan som möjligt och det känns mycket glädjande att vi kan erbjuda dem en lösning som är hållbar i längden för alla parter, säger David Bladfält.