Inloggning

Här kan du som kund, medleverantör eller BDX-anställd logga in till våra extranät och interna portaler. 

KUNDER

KONSULTER

MEDLEVERANTÖRER

Om du som medleverantör vill rapportera en händelserapport vänligen kontakta din leverantörshandläggare.

MEDARBETARE

ÄGARE