Inloggning

Här kan du som kund, medleverantör eller BDX-anställd logga in till våra extranät och interna portaler. 

KUNDER

KONSULTER

MEDLEVERANTÖRER

Om du som medleverantör vill rapportera en händelserapport vänligen logga in på medleverantörswebben och följ anvisningarna där.

MEDARBETARE

ÄGARE